17 Şubat 2018, Cumartesi

15:30-16:30

Aferezin Teknik Prensipleri ve Kalite Ölçütleri
Kök Hücre; Toplama, Seleksiyon, Dondurma, Saklama, Eritme ve Infüzyonu

Dr. Fatih Demirkan

17:00-18:00

Granülosit aferezi; Donör Hazırlığı, Optimizasyonu ve Uygulamaları
Plazma Exchange; Endikasyonları ve Seçenekleri (Immun-Adsorbsiyon ve Double-Filtrasyon Plasma Exchange), Sitoredüksiyon ve Lökaferez, Eritrasitaferez

Dr. Fatih Demirkan