3 Mart 2018, Cumartesi

15:30-16:45

Plazma Hücreli Hastalıklarda Trombohemorrajik Olaylar ve Yönetimi

Dr. Ahmet Muzaffer Demir

16:45-17:30

Myelom Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etki Yönetimi

Dr. Ömür Gökmen Sevindik

17:45-19:00

Myeloma Biyolojisi, Görsel Tartışmaları ve Heavy-lite Çalışma Önerileri

Dr. Güner Hayri Özsan